Leveranciers

Binnen de IAZ wordt jaarlijks een inkoopprogramma opgesteld. Leadbuyers zijn betrokken bij de uitvoering van de projecten en verantwoordelijk voor bepaalde IAZ inkooppakketten. De leadbuyers hebben hierbij een mandaat om over een bepaald inkooppakket IAZ breed beslissingen te nemen. Zie ook verklaring bevoegdheid tot optreden.

Heeft u als leverancier interesse in contact met de IAZ dan verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen. Wij zullen de informatie delen met de verantwoordelijke leadbuyer. Indien er interesse is in uw producten en/of dienstverlening zullen wij contact met u opnemen. Wij verzoeken u het initiatief tot contact aan ons te laten.