Standaardisatie OK handschoenen

13-01-2017

De IAZ ziekenhuizen maakten tot voor kort gebruik van diverse leveranciers voor OK handschoenen. In overleg met de interne gebruikers, DSMH’ers en assortiment coördinatoren is gekeken in hoeverre standaardisatie van dit pakket mogelijk zou zijn. Medio 2015 is er in samenspraak met deze inhoudelijk deskundigen een programma van eisen opgesteld welke vervolgens vanuit het IAZ collectief in de markt is gezet. Een zestal leveranciers hebben hierop een offerte uitgebracht. Op basis van een prijs/kwaliteitsverhouding en een succesvolle testfase is medio 2016 de  keuze gemaakt voor één leverancier, te weten Stöpler Instrumenten & Apparaten B.V.

Naast standaardisatie levert de overgang naar één leverancier IAZ ook nog eens een mooie besparing op.