IAZ contract voor pacemakers

03-11-2015

Medio 2015 heeft de InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) drie pacemakercontracten afgesloten met voorkeurleveranciers St. Jude Medical, Medtronic en Biotronik. Door het verkleinen van het aantal toeleveranciers en bundeling van het inkoopvolume, is voor de IAZ ziekenhuizen een mooie inkoopbesparing gerealiseerd.

Medio 2014 is er een projectgroep opgericht bestaande uit cardiologen, pacemakertechnici, klinisch fysici en IAZ inkopers. Na inventarisatie binnen de IAZ ziekenhuizen bleek er een grote diversiteit aan pacemakers te worden toegepast, ingekocht bij vijf leveranciers. Doel van de projectgroep was het bepalen van een IAZ standaard basiskwaliteit, zowel op gebied van pacemakers als ondersteuning. Na een uitgebreid marktonderzoek bleken de drie uiteindelijk gecontracteerde leveranciers een aanbod te hebben gedaan welke het beste voldeed aan de IAZ doelstellingen. Door terug te gaan van vijf naar drie leveranciers moesten meerdere ziekenhuizen overstappen naar andere aanbieders. Omdat alle gebruikers in een vroeg stadium betrokken zijn geweest bij het definiëren van wensen en eisen verloopt deze overstap op dit moment voorspoedig. “Samen met enkele technici en collega-cardiologen ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij dit traject. Wij hebben onze input kunnen leveren waar het de kwaliteit van de aangeboden devices betrof. Daardoor hebben kunnen we rekenen op een groot draagvlak bij de uiteindelijke afnemers, de cardiologen en de technici. Het is een mooi proces om samen te doorlopen”, aldus Andries Slootweg Cardioloog Ziekenhuis Groep Twente.

Voor de IAZ is dit project een voorbeeld dat het bundelen van krachten tussen ziekenhuizen leidt tot zowel een interessant afzetkanaal voor leveranciers alsook een daling van de ziekenhuisuitgaven.

De InkoopAlliantie Ziekenhuizen is een inkoopvereniging gericht op de gezondheidszorg. De alliantie is ontstaan uit een samenwerking tussen negen ziekenhuizen. Door volumebundeling, professionalisering en kennisuitwisseling worden zowel binnen Nederland als daarbuiten resultaten geboekt. De inzet van eigen gespecialiseerde inkopers, een goede samenwerking met de professionals in de ziekenhuizen en gerichte inkoopstrategieën staan garant voor het resultaat. Meer informatie op onze website: www.iaz.nl.