IAZ draagt bij aan reductie zorgkosten

24-07-2015

Een eerste bijdrage voor het reduceren van de collectieve zorgkosten realiseren wij door als inkoopcollectief gezamenlijk, namens 9 ziekenhuizen, naar de markt op te trekken. Door ons volume en het benutten van de kennis van onze leveranciers zijn wij voor deze leveranciers een zeer interessante samenwerkingspartner. Zo waren wij de afgelopen twee jaar in staat om gezamenlijke inkoop te realiseren op domeinen als proceduretrays, pacemakers, handschoenen, UV lichttherapie, ICT en scopen. Zowel medische als facilitaire productgroepen worden meer en meer geharmoniseerd en gestandaardiseerd. Binnen ons samenwerkingsverband, wat gestoeld is op een sterk onderlinge vertrouwen, zijn wij steeds beter in staat om collectief te kiezen voor een product of leverancier. Dit onderlinge vertrouwen is gesterkt door het tekenen van een convenant door alle leden. Voor onze leveranciers biedt dit interessante kansen. De samenwerking met de IAZ biedt hen toegang tot een stevig netwerk en marktaandeel. Daarbij kunnen zij de IAZ benutten als sparringpartner voor nieuwe producten en diensten. Dit leidt zowel bij leveranciers als ziekenhuizen tot lagere kosten. De samenwerking draagt hiermee bij aan lagere kosten in de hele keten.

Naast onze primaire inkoopactiviteiten realiseren wij een reductie in zorgkosten door verlaging van BTW tarieven. Enkele jaren geleden  heeft Ruud Oosterik,  leadbuyer van de IAZ,  een separaat bedrijf gestartdat  zich gespecialiseerd heeft in het geven van advies over de juiste  BTW tarieven op productniveau (ook in het terugvorderen van BTW op buitenlandse firma’s).

Het BTW beleid op veel producten is complex en ondoorzichtig. Bovendien is het door snelle medische ontwikkelingen bijna onmogelijk voor leveranciers en de Belastingdienst om tarieven up to date te houden. Binnen Nederland hanteren verschillende belastingregio's ook dikwijls andere richtlijnen, waardoor een oneerlijke concurrentie ontstaat. Het gevolg hiervan is dat ziekenhuizen soms jarenlang onterecht het 21%- tarief voor producten betalen die feitelijk onder het 6%-tarief vallen. Leveranciers offreren en factureren vaak onbewust het hoge tarief. Het blijkt mogelijk om 5 jaar teruggaaf te vragen van deze teveel betaalde BTW; dit kan oplopen tot forse bedragen. En ook op de toekomstige aanschaf van de betreffende productgroepen bespaart een ziekenhuis 15%.

Het ingehuurde advies van Oosterik Advies BV komt niet alleen de IAZ ten goede: inmiddels vorderden  Nederlandse Ziekenhuizen de afgelopen jaren voor meer dan €63 miljoen aan BTW terug.