IAZ Kalender 2016

18-12-2015

Om 2016 goed te starten zijn we in de zomer van 2015 al gestart met het verzamelen en analyseren van mogelijke kansrijke projecten voor ons inkoopcollectief. Net na de zomer hebben we gezamenlijk met alle hoofden inkoop en het bestuur van de IAZ de agenda voor 2016 opgesteld. Hierbij zijn alle kansrijke projecten besproken met als uiteindelijk resultaat een mooie kalender om in 2016 mee aan de slag te gaan. Na goedkeuring van deze kalender door al onze Raden van Bestuur en medische staven begin  november, is de eerste start voor 2016 al gemaakt en kijken we vol frisse moed naar 2016!

Ook in 2016 staan de inzet van eigen gespecialiseerde inkopers, een goede samenwerking met de professionals in de ziekenhuizen en gerichte inkoopstrategieën garant voor het resultaat. Door volumebundeling, professionalisering en kennisuitwisseling worden zowel binnen Nederland als daarbuiten resultaten geboekt.