IAZ participeert in het herschrijven van de NEVI Inkoopvoorwaarden 2014

13-06-2016

IAZ participeert in het herschrijven van de NEVI Inkoopvoorwaarden 2014, samen met collega-ziekenhuizen, de industrie en Intrakoop. Vrij snel na de ingebruikname van de herziene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2014 bleek dat er zowel voor ziekenhuizen als de industrie een groot aantal pijnpunten in zaten. De NEVI heeft het voortouw genomen om een kleine groep te formeren met de opdracht de Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg te herschrijven. Na meerdere sessies met zowel ziekenhuizen en de industrie, is nu het eerste integrale concept gereed en zal deze nog getoetst worden door o.a. diverse brancheverenigingen. Planning is om de nieuwe set uiterlijk 1 september 2016 te deponeren. De IAZ zal daarna deze voorwaarden gaan toepassen op al haar nieuwe overeenkomsten.