IAZ tekent meerjarige samenwerkingsovereenkomst met Johnson & Johnson Medical BV

27-06-2018

In maart 2018 is een overeenkomst getekend tussen de negen ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) en Johnson & Johnson Medical BV. De ziekenhuizen aangesloten bij de InkoopAlliantie Ziekenhuizen nemen sinds vele jaren producten en diensten af bij Johnson & Johnson Medical BV. Met de bekrachtiging van de afspraken in de overeenkomst zijn betrokken partijen verzekerd van een waardevolle en langdurige samenwerking.

In 2017 zijn Johnson & Johnson Medical BV en IAZ met elkaar in gesprek gegaan om te bekijken of er voordelen te realiseren zijn om de samenwerking anders vorm te geven. Beide partijen streven er hierbij na om de traditionele korte termijn inkoop-verkoop relaties om te zetten naar een duurzame samenwerkingsrelatie waarbij over en weer voor langere termijn commitment naar elkaar is uitgesproken. Omdat het hierbij gaat over zorg kritische producten en diensten zijn veel interne stakeholders van de IAZ ziekenhuizen betrokken geweest bij de vormgeving van de samenwerking.

‘Voor ons is dit een spannend en intensief proces want Johnson & Johnson Medical BV is al jaren een belangrijke speler voor onze ziekenhuizen, maar de wensen en eisen ten aanzien van af te nemen diensten en producten verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. Dit maakt dat wij een tailor made samenwerkingsmodel hebben moeten inrichten waarbij de IAZ ziekenhuizen een rol hebben in de vormgeving en invulling van de samenwerking. Daarnaast is een partnership van deze omvang in het medische domein zeer complex en tegelijkertijd zeer interessant voor ons als IAZ’ , aldus Marco Plasier Directeur IAZ.

“Wij zien uit naar de volgende fase van deze samenwerking, waarbij we over kunnen gaan naar het uitvoeren van onze afspraken. Na een periode waarin we ons hebben toegelegd op het inventariseren van behoeftes, is er gebouwd aan een gelijkwaardige samenwerking, waar dialoog en co-creatie centraal staan. De initiatieven die daaruit voortkomen zijn op uitkomsten gebaseerd en dragen bij aan het verbeteren van de klinische resultaten, het vergroten van de patiënttevredenheid en het betaalbaar houden van de zorglasten.” aldus Kristof Boogaerts General Manager Johnson & Johnson Medical BV.

De IAZ toont met deze overeenkomst wederom aan dat zij als collectief de juiste stappen neemt om de kosten van de zorg te beheersen, waarbij creatieve en innovatieve leveranciers baat hebben bij een sterk samenwerkingsverband.