Standaardisatie onderzoekshandschoenen is een feit!

17-03-2016

De IAZ-ziekenhuizen maken van oudsher gebruik van verschillende leveranciers voor onderzoekshandschoenen. In overleg met de interne gebruikers, DSMH’ers en assortiment coördinatoren is gekeken in hoeverre standaardisatie van dit pakket mogelijk zou zijn. Medio 2015 is er in samenspraak met deze inhoudelijk deskundigen een programma van eisen opgesteld welke vervolgens vanuit het IAZ collectief in de markt is gezet. Eind 2015 is na een succesvolle testfase de  keuze gemaakt voor één leverancier. Deze leverancier, Medica Europe BV, is reeds leverancier voor IAZ-proceduretrays en nu dus ook voor alle onderzoekshandschoenen. 
De IAZ en Medica zijn verheugd over het feit dat de samenwerking nu ook op dit domein is geïntensiveerd.