De InkoopAlliantie Ziekenhuizen

De InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) is de grootste Nederlandse inkoopvereniging in de gezondheidszorg. Door volumebundeling, professionalisering en kennisuitwisseling worden zowel binnen Nederland als daarbuiten resultaten geboekt. De inzet van eigen gespecialiseerde inkopers, een goede samenwerking met de professionals in de ziekenhuizen en gerichte inkoopstrategieën staan garant voor het resultaat.

De InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) is ook te vinden op LinkedIn.