Organisatie

De InkoopAlliantie Ziekenhuizen bestaat sinds juni 2009, en is voortgekomen uit de Vereniging van Samenwerkende Ziekenhuizen. De IAZ kent op dit moment 10 leden.

De InkoopAlliantie is een unieke samenwerking van ziekenhuizen. De Raden van Bestuur van de aangesloten ziekenhuizen monitoren actief de projecten en resultaten van de IAZ. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door de hoofden inkoop en diverse leadbuyers, die elkaar maandelijks ontmoeten voor opvolging van lopende projecten, kwaliteitsverbetering en het definiëren van de inkoopactieplannen voor de komende periode. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door een secretariaat, gehuisvest binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis.