Verklaring bevoegdheid tot optreden

Verklaring bevoegdheid tot optreden namens de leden van "InkoopAlliantie Ziekenhuizen"

Vereniging IAZ is een samenwerkingsverband tussen een aantal ziekenhuizen, gericht op inkoopsamenwerking. De leden van de IAZ mandateren de leadbuyers om namens hen inkoopactiviteiten te ontplooien. Dit mandaat tot optreden is ten tijde van marktonderzoek, offertetrajecten en onderhandelen met betrekking tot IAZ projecten. Dit mandaat houdt tevens in dat inzage gegeven mag worden in lopende overeenkomsten tussen de leverancier en de leden, en dat op detailniveau over prijzen en condities gesproken mag worden.

De leverancier wordt verzocht medewerking te verlenen en gemandateerde leadbuyer als aanspreekpunt namens IAZ te beschouwen.