De IAZ heeft zich aangesloten bij de Europese Inkoopalliantie EHPPA

24-06-2021

Op 22 juni 2021 heeft de InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) zich aangesloten bij de Europese inkoopalliantie EHPPA (European Health Public Procurement Alliance).

EHPPA is een alliantie van non-profit Group Procurement Organisations die tot doel heeft expertise te bundelen, prestaties te verbeteren en haar leden een strategische positie te bieden op de Europese inkoopmarkt voor zorginstellingen. Op dit moment zijn organisaties vanuit 11 landen lid. In Nederland is ook de NFU lid van EHPPA. Gerwin Meijer, directeur IAZ, is vanuit zijn tijd bij NFU Vice-President van EHPPA. Een rol die hij doorzet vanuit de IAZ.

Met de aansluiting van IAZ versterkt de EHPPA alliantie haar netwerk in Europa en positioneert zij zich verder als groeiende en belangrijke speler op het gebied van inkoop voor de gezondheidszorg.

De voordelen voor IAZ zijn gelegen in:

  • Kennisdeling en uitwisselen van best-cases met andere leden van EHPPA
  • Benchmarkingsmogelijkheden
  • EHPPA is betrokken bij allerlei initiatieven vanuit de Europese commissie en voor hen een logische gesprekspartner waardoor er toegang is tot domeinen zoals innovatie, leveringszekerheid en wetgeving op inkoopgebied
  • Krachtenbundeling: de Covid-crisis heeft laten zien dat toeleveringsketens ontwricht zijn en vaak op Europees niveau naar oplossingen gezocht moet worden

We zien uit naar een constructieve samenwerking met de andere leden van EHPPA.

IAZ (InkoopAlliantie Ziekenhuizen, zie ook www.iaz.nl) is de grootste Nederlandse inkoopvereniging in de gezondheidszorg. Door volumebundeling, professionalisering en kennisuitwisseling worden aansprekende resultaten geboekt. De inzet van eigen gespecialiseerde inkopers, een goede samenwerking met de professionals in de ziekenhuizen en gerichte inkoopstrategieën staan garant voor het resultaat.

EHPPA (European Health Public Procurement Alliance, zie ook www.ehppa.com) is ‘an alliance of non profit Group Procurement Organisations which aims to pool expertise, leverage performance and provide its members with a strategic position in the European health procurement market.’