Een unieke samenwerking in de zorg

24-04-2023

Patiënten en zorgprofessionals moeten kunnen beschikken over voldoende, goede én betaalbare (medische) hulpmiddelen. Door onder andere de COVID-pandemie, Brexit, oorlog in Oekraïne en grondstoffenproblemen staat op dit moment de beschikbaarheid van hulpmiddelen onder druk.

Daarom heeft een aantal belangrijke spelers in de Nederlandse gezondheidszorg, waaronder InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), het Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN) opgericht. Een uniek initiatief vanuit de zorg zelf met als ambitie samen te werken bij inkoop gerelateerde vraagstukken waar dat ZINNig is.

ZINN zorgt ervoor dat er tijdig informatie is over (mogelijke) verstoringen bij leveringen en oplossingen hiervoor, zoals de inzet van alternatieven. Hierdoor kunnen zorgprofessionals zo goed mogelijk zorg verlenen en worden inkoopafdelingen ontlast.

Door op grote schaal samen te werken, krijgen we als zorgorganisaties meer voor elkaar en kunnen we risico’s verkleinen. Samen hebben we meer kennis en vermogen en kunnen we er makkelijker voor zorgen dat we beschikken over voldoende middelen in deze wereldwijd uitdagende omstandigheden.

Initiatiefnemers van de inkoopsamenwerking zijn: InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), mProve, Intrakoop, Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en Santeon. Naast het primaire thema beschikbaarheid van medische hulpmiddelen zijn andere aandachtspunten: duurzaamheid, doelmatigheid en het delen van kennis. Een aantal projecten op het gebied van het borgen van beschikbaarheid wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

We zijn trots dat we als IAZ deel uitmaken van dit initiatief. Wil je de ontwikkelingen in de gaten houden of meer over deze samenwerking te weten komen? Kijk dan op de website van ZINN (ZINN).