MSN lost puzzel Bravis ziekenhuis op

12-11-2020

Milieu Service Nederland heeft een mantelovereenkomst gesloten met IAZ voor de afvalinzameling bij hun leden. Bij één van de leden, het Bravis ziekenhuis, is begin november de dienstverlening gestart na een bijzonder leuke en uitdagende puzzel.

Duurzaam ondernemen in de gezondheidszorg

IAZ, de InkoopAlliantie Ziekenhuizen, is de grootste Nederlandse inkoopvereniging in de gezondheidszorg. De IAZ telt 10 leden, waaronder het Bravis ziekenhuis met hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal en nog een drietal poliklinieken in de regio. De leden van de IAZ willen duurzamer ondernemen. De concrete doelstelling is om de hoeveelheid restafval én SZA te verminderen. Dat bereiken we door deze afvalstromen zoveel mogelijk om te zetten in recyclebare stromen. Tegelijkertijd streven we samen naar zo min mogelijk transport.

Out of the box denken loont

Milieu Service Nederland denkt graag out of the box om de best passende én meest duurzame oplossing voor de afvalinzameling te realiseren. Voor het Bravis ziekenhuis zijn wij wederom met plezier deze uitdaging aangegaan. Na goed strategisch overleg is daar een mooie samenwerking uit voortgekomen. Voor een belangrijke afvalstroom, specifiek ziekenhuisafval (SZA), is gekozen voor een verwerker dichtbij het Bravis ziekenhuis. Hierdoor worden er minder kilometers gereden en dat betekent minder CO2-uitstoot. Daarnaast stoot ook de verbrandingsoven bij deze verwerker maar liefst 3x minder CO2 uit. Dubbele winst voor het milieu dus. Een extra voordeel voor het Bravis ziekenhuis is dat de transportkosten dalen.

Een goed begin is het halve werk

De sector en overige leden van de IAZ, kijken met belangstelling mee naar de aftrap van de dienstverlening bij het Bravis Ziekenhuis. Bij succesvolle resultaten volgen naar verwachting meerdere IAZ-leden. De afvalstromen die men bij het Bravis ziekenhuis nu gescheiden inzamelt zijn restafval, glas, swill, vetten, vertrouwelijke documenten, karton, specifiek ziekenhuisafval en overig chemisch afval. Dit gebeurt waar mogelijk met perscontainers, om het volume zoveel mogelijk te verkleinen en transporten te minimaliseren. In de toekomst bekijken we onder meer hoe we de inzameling en recycling van plastics en PMD kunnen optimaliseren, hoe SZA eventueel op locatie kan worden verwerkt en hoe swill op locatie kan worden verwerkt. Alles voor nóg meer efficiëntie en duurzaamheid.

Lees hier het volledige persbericht.